Trygga och säkra tak –garanterat

 

    Läckande tak hör till en av de allvarligaste skadorna som kan drabba en fastighet och kan hota verksamheten, orsaka betydliga
    följdskador och på sikt påverka byggnadens funktion. Takskador hör lyckligtvis till ovanligheterna men om olyckan skulle vara
    ramme har STG tillsammans med Europas största tillverkare
    av tätskikt, tagit fram en heltäckande ansvarsförsäkring för ett bekymmersfritt, säkert och tätt tak.


    Ansvarsutfästelsen lämnas endast till medlemsföretag som auktoriserats av STG.
    Tätskiktsentreprenaderna utförs i enlighet med STG Takpärm 2022 som är baserad på de riktlinjer och rekommendationer som återfinns i RA21 och HusAma21.